Trang chủ > Sản Phẩm
GIỐNG NGAN NGOẠI R51, R71
Giá :

Giống ngan ngoại R51, R71: Ngan bố mẹ sinh sản có tuổi đẻ là 26 - 28 tuần, năng suất trứng 160 - 190 quả/mái/năm. Ngan thương phẩm đạt khối lượng 3,0-3,5kg/con mái ở 10 tuần tuổi, 5,0-6,5kg/con trống ở 12 tuần tuổi, tiêu tốn thức ăn 2,5 - 2,7kg/kg tăng trọng.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VỊT ĐẠI XUYÊN
Địa chỉ: Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
Bán hàng: 02433854391
Hotline: 02433858742
Fax: 02433854390
Website: vitdaixuyen.com.vn
Copyright © 2019 Agriplus.vn