Trang chủ > Sản Phẩm
VỊT SIÊU TRỨNG CHIẾT GIANG
Giá :

Vịt siêu trứng Triết Giang có lông màu cánh sẻ nhạt mỏ và chân màu vàng nhạt, tuổi đẻ là 16 - 17 tuần tuổi, khối lượng vịt vào đẻ 1,1 - 1,3 kg/con, năng suất trứng từ 260 - 270 quả/mái/năm, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng 2,0 - 2,15kg, khối lượng trứng 55 - 65g.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VỊT ĐẠI XUYÊN
Địa chỉ: Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
Bán hàng: 02433854391
Hotline: 02433858742
Fax: 02433854390
Website: vitdaixuyen.com.vn
Copyright © 2019 Agriplus.vn