Công nghệ nhồi gan béo
vitdaixuyen Công nghệ nhồi gan béo

Công nghệ nhồi gan béo được thực hiện trên đối tượng ngan lai vịt và ngỗng, nhồi trong thời gian 14,5 - 15 ngày và thu được sản phẩm gan béo...