CON LAI NGAN VỊT
vitdaixuyen CON LAI NGAN VỊT

Con lai ngan vịt được tạo ra khi cho lai giữa ngan CR50 với vịt M14, M15 sử dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo....