GIỐNG NGAN NGOẠI R51, R71
vitdaixuyen GIỐNG NGAN NGOẠI R51, R71

Giống ngan ngoại R51, R71: Ngan bố mẹ sinh sản có tuổi đẻ là 26 - 28 tuần, năng suất trứng 160 - 190 quả/mái/năm...