GIỐNG VỊT SIÊU TRỨNG
vitdaixuyen Vịt siêu trứng Đại Xuyên TC

Vịt siêu trứng Đại Xuyên TC có lông màu cánh sẻ đậm....

vitdaixuyen Vịt siêu trứng Triết Giang

Vịt siêu trứng Triết Giang có lông màu cánh sẻ nhạt mỏ và chân màu vàng nhạt, tuổi đẻ là 16 - 17 tuần tuổi...

vitdaixuyen Vịt siêu nâu TsN 15 - Đại Xuyên

Vịt siêu sâu TsN 15 - Đại Xuyên là giống vịt chuyên trứng, vịt có lông màu nâu, mỏ và chân màu vàng nhạt...

vitdaixuyen Vịt Cỏ màu cánh sẻ

Là giống vịt chuyên trứng được chọn lọc từ giống vịt Cỏ của Việt Nam. Vịt có tuổi đẻ 20 - 21 tuần...