GIỐNG VỊT SIÊU THỊT
vitdaixuyen Vịt siêu thịt VCN/ĐX-SM, VCN/ĐX-MT

Vịt có màu lông trắng, mỏ và chân màu vàng nhạt....

vitdaixuyen Vịt siêu nạc VCN/ĐX-STAR

Vịt có màu lông trắng, mỏ và chân màu vàng nhạt....