GIỐNG GÀ
vitdaixuyen Gà Đá Đại Xuyên

Giống gà Đá Đại Xuyên có nguồn gốc từ gà Đá Phú Yên được Trung tâm Nghiên cứu Vịt...

vitdaixuyen Gà Hắc Phong

Là giống gà thuốc, đang được nuôi phát triển nguồn gen tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên...

vitdaixuyen Gà Ai Cập

Là giống gà trứng thả vườn, gà có tuổi đẻ 19 - 21 tuần tuổi, năng suất trứng 180 - 200 quả/mái/năm đẻ...

vitdaixuyen Gà Ri Đại Xuyên

Gà Ri Đại Xuyên do Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên chọn tạo, gà có lông màu vàng, vàng đen...