Trang chủ > Kỹ Thuật

Chọn lọc ổn định năng suất các dòng vịt chuyên thịt MT1, MT2 và MT3

2019-05-09
- Chọn lọc ổn định năng suất trứng, nâng cao khối lượng của 2 dòng trống MT1 và MT3.

Mục tiêu chung:

- Chọn lọc ổn định năng suất trứng, nâng cao khối lượng của 2 dòng trống MT1 và MT3.

 

- Chọn lọc nâng cao năng suất trứng, ổn định khối lượng dòng mái MT2.

 

- Đánh giá khả năng phối hợp giữa các dòng.

 

Mục tiêu cụ thể:

 

- 2 dòng trống MT1 và MT3: chọn lọc ổn định năng suất trứng 200-210 quả/mái, tăng khối lượng 200 - 300g.

 

- Dòng mái MT2: chọn lọc ổn định khối lượng 2800-3000g, nâng cao năng suất trứng từ 2 - 5 quả trứng.

- Đánh giá khả năng phối hợp lai giữa dòng mái MT2 với 2 dòng trống MT1 và MT3.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VỊT ĐẠI XUYÊN
Địa chỉ: Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
Bán hàng: 02433854391
Hotline: 02433858742
Fax: 02433854390
Website: vitdaixuyen.com.vn
Copyright © 2019 Agriplus.vn