Trang chủ > Kỹ Thuật

Nghiên cứu chọn tạo 4 dòng vịt chuyên trứng theo phương thức nuôi nhốt

2019-05-07
Chọn lọc nâng cao năng suất trứng của 2 dòng vịt TC lên 3 - 5 quả; tạo hai dòng vịt mới có năng suất trứng 275 - 285 quả/mái/năm; cung cấp con giống vịt siêu trứng có năng suất cao theo hệ thống giống đáp ứng nhu cầu của người chăn nuôi phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Mục tiêu chung:

Chọn lọc nâng cao năng suất trứng của 2 dòng vịt TC lên 3 - 5 quả; tạo hai dòng vịt mới có năng suất trứng 275 - 285 quả/mái/năm; cung cấp con giống vịt siêu trứng có năng suất cao theo hệ thống giống đáp ứng nhu cầu của người chăn nuôi phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

 

Mục tiêu cụ thể:

 

      - Chọn tạo được 04 dòng vịt chuyên trứng nuôi nhốt có các chỉ tiêu như sau:

 

             +  Dòng trống TC1 có tuổi đẻ 17 -18 tuần, năng suất trứng ≥ 285 quả/mái/năm; tiêu tốn thức ăn/ 10 quả trứng  ≤  2,2 kg; khối lượng trứng 60 -70 g/quả;

 

+ Dòng mái TC2 có tuổi đẻ 18 -19 tuần, năng suất trứng ≥ 280 quả/mái/năm; tiêu tốn thức ăn/ 10 quả trứng ≤ 2,2 kg; khối lượng trứng 60 -70 g/quả;

 

+  Dòng trống TsC1 có tuổi đẻ 17 - 18 tuần, năng suất trứng ≥ 280 quả/mái/năm; tiêu tốn thức ăn/ 10 quả trứng .≤ 2,15 kg; khối lượng trứng 60 - 68 g/quả;

 

+   Dòng mái TsC2 có tuổi đẻ 18 - 19 tuần, năng suất trứng ≥ 275 quả/mái/năm; tiêu tốn thức ăn/ 10 quả trứng .≤ 2,15 kg; khối lượng trứng 60 - 68 g/quả;

 

- Xây dựng quy trình chăn nuôi phù hợp cho các dòng vịt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VỊT ĐẠI XUYÊN
Địa chỉ: Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
Bán hàng: 02433854391
Hotline: 02433858742
Fax: 02433854390
Website: vitdaixuyen.com.vn
Copyright © 2019 Agriplus.vn