Trang chủ > Kỹ Thuật

Quy Trình chăm sóc cam VinhHoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi giống vịt chịu nước mặn phục vụ chăn nuôi vùng ven biển và hải đảo

2019-05-06
Mục tiêu của Dự án sản xuất hoặc chuyển giao công nghệ đặt ra (chất lượng sản phẩm; quy mô sản xuất);

- Nâng cao được năng suất trứng và thịt giống vịt chịu mặn lên 15-20% so với năng suất hiện tại phục vụ chăn nuôi vùng ven biển và hải đảo.

 

- Xây dựng được 3 mô hình chăn nuôi giống vịt chịu nước mặn sinh sản, 3 mô hình chăn nuôi giống vịt chịu nước mặn nuôi thương phẩm lấy thịt.

 

Mục tiêu của Dự án sản xuất thử nghiệm (trình độ công nghệ, quy mô sản phẩm)

 

- Vịt sinh sản có tuổi đẻ 21 - 22 tuần tuổi khối lượng vào đẻ 2300 - 2500g/con,  năng suất trứng ≥235 quả/mái/năm đẻ, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng ≤3,5kg.

 

- Vịt thương phẩm có tỷ lệ nuôi sống đạt trên 90%, khối lượng cơ thể 10 tuần tuổi ≥2600g/con, tỷ lệ thịt xẻ đạt ≥70%, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng ≤2,8 kg.

 

- Xây dựng được 3 mô hình chăn nuôi giống vịt chịu nước mặn sinh sản mỗi mô hình 60 vịt đực + 300 vịt mái, 3 mô hình chăn nuôi giống vịt chịu nước mặn nuôi thương phẩm lấy thịt mỗi mô hình 300 vịt đực + 300 vịt mái.

 

- Quy trình chăn nuôi phù hợp (được công nhận TBKT).

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VỊT ĐẠI XUYÊN
Địa chỉ: Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
Bán hàng: 02433854391
Hotline: 02433858742
Fax: 02433854390
Website: vitdaixuyen.com.vn
Copyright © 2019 Agriplus.vn