Trang chủ > Kỹ Thuật

Khai thác, phát triển nguồn gen vịt đặc sản: vịt Kỳ Lừa, Bầu Bến, Đốm và Mốc

2019-04-15
Khai thác, phát triển nguồn gen giống vịt đặc sản nhằm nâng cao  hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi.

Mục tiêu chung:

Khai thác, phát triển nguồn gen giống vịt đặc sản nhằm nâng cao  hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi.

Mục tiêu cụ thể:

Tạo được đàn hạt nhân cho 4 giống vịt Kỳ Lừa, Bầu Bến, Đốm và Mốc đồng nhất về ngoại hình, khối lượng cơ thể vượt 7-10%, năng suất trứng vượt 5-10 quả so với đàn sản xuất  với quy mô 250 con/giống.

 

Xây dựng được các đàn sản xuất có năng suất ổn định vượt trội so với đàn đại trà.

 

Xây dựng 3 mô hình chăn nuôi vịt thương phẩm thịt quy mô 800-1000con/giống, 1 mô hình chăn nuôi vịt thương phẩm trứng quy mô 800-1000 con/giống.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VỊT ĐẠI XUYÊN
Địa chỉ: Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
Bán hàng: 02433854391
Hotline: 02433858742
Fax: 02433854390
Website: vitdaixuyen.com.vn
Copyright © 2019 Agriplus.vn