Trang chủ > Giới Thiệu

Chức năng nhiệm vụ

Giới thiệu chung

       - Tên: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VỊT ĐẠI XUYÊN

       - Tên tiếng Anh: DAIXUYEN DUCK BREEDING AND RESEARCH CENTRE

       - Tên viết tắt: DUCKBRE

       - Đơn vị chủ quản: Viện Chăn nuôi

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng

       Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, thử nghiệm công nghệ mới, xây dựng tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, tư vấn, dịch vụ, sản xuất kinh doanh, liên kết sản xuất, xuất nhập khẩu, giết mổ và chế biến sản phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi thủy cầm.

 

Nhiệm vụ

       * Nghiên cứu khoa học

       + Nghiên cứu chọn lọc để tạo ra các dòng thuỷ cầm mới, xác định các tổ hợp lai có năng suất và chất lượng cao phù hợp với các vùng sinh thái;

       + Nuôi giữ giống gốc, quỹ gen, nhân thuần, nuôi thích nghi các giống thuỷ cầm;

       + Nghiên cứu để xây dựng các quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ cho công tác nghiên cứu và quản lý Nhà nước;

       + Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chăn nuôi thủy cầm;

       + Thử nghiệm các công nghệ mới liên quan đến chăn nuôi thủy cầm;

 

       * Chuyển giao công nghệ

       + Chủ trì và tham gia phối hợp thực hiện các chương trình, dự án phát triển chuyển giao công nghệ mới liên quan đến chăn nuôi thủy cầm;

       + Tham gia đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về chăn nuôi thủy cầm;

 

       * Hợp tác quốc tế

       + Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài hợp tác quốc tế về lĩnh vực chăn nuôi thủy cầm;

 

       * Tư vấn dịch vụ và sản xuất kinh doanh

       + Dịch vụ kỹ thuật, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu về giống, sản phẩm thủy cầm, thức ăn và vật tư trang thiết bị chăn nuôi thú y và các lĩnh vực khác theo khả năng của Trung tâm;

       + Sản xuất kinh doanh, giết mổ và chế biến sản phẩm gia cầm;                                                                                                  + Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chăn nuôi thủy cầm theo chuỗi liên kết;

 

       * Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Chăn nuôi giao

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VỊT ĐẠI XUYÊN
Địa chỉ: Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
Bán hàng: 02433854391
Hotline: 02433858742
Fax: 02433854390
Website: vitdaixuyen.com.vn
Copyright © 2019 Agriplus.vn